beautybar

სოლარიუმი

გაირუჯე სწრაფად და უსაფრთხოდ ბიუთი ბარში.

Technosole X-Sun იტალიური წარმოების უმაღლესი ხარისხის ვერტიკალური სოლარიუმია.
უმძლავრესი კაბინა აღჭურვილია 57 მაღალი ინტენსივობის გრეხილი ნათურით, ძლიერი რეგულირებადი ვენტილაციითა და აუდიო სისტემით.

 

 

ხანგრძლივობა

საფასური

1 წუთი

1.20 ლარი